La Magrana és un símbol de prosperitat i abundància, és un dels aliments més antics que es té...